Koop hier onderaan deze pagina jou online Personal Training sessie(s).

 

Wat gebeurt er nadat jij je online personal training sessie hebt gekocht?

Na het kopen van jou online personal training sessie zal jij binnen 24 uur door Esther de Reu Fitness Official gecontacteerd worden via E-mail voor het maken van een afspraak, om je koop te bevestigen, en om aan jou de online inloggegevens (contactgegevens) toe te doen zodat jij jou online personal training kan ontvangen van Esther de Reu Fitness Official!

 

Hoelang duurt een online personal training sessie?

60 minuten waarin word getraind (de 1e keer duurt de sessie 75 minuten want dan is er voorafgaande de training een 15 minuten intake) 

 

Wat ontvang je in je online personal training sessie?

60 minuten tijd waarin je word getraind. (de 1e keer duurt de sessie 75 minuten want dan is er voorafgaande de training een 15 minuten intake). Je ontvangt een Total Body Workout. Deze workout is geschikt voor beginners & gevorderden. Je ontvangt een kracht-conditie workout. Uiteraard wordt de workout aangepast aan je doelen & wensen.

 

Hoe ontvang jij je online personal training sessie?

Jij zult je online personal training sessie ontvangen via de optie ” ZOOM “ of via een ” WHATSAPP VIDEOCALL ”  of via ” FACETIME! “ (de klant beslist zelf hoe de klant het liefste de online personal training sessie wilt ontvangen). De online inloggegevens (contact gegevens) zul je ontvangen binnen 24 uur van Esther de Reu Fitness Official via E-mail na je koop van je online personal training sessie. 

 

Vragen?

Stuur een E-mail of een whatsapp bericht.

E-mail: info@estherdereufitnessofficial.com

Whatsapp nummer: 0643115831 

 

 

Buy your online Personal Training session (s) at the bottom of this page.

 

What happens after you have bought your online personal training session?

After purchasing your online personal training session, you will be contacted by Esther de Reu Fitness Official within 24 hours via E-mail to make an appointment, to confirm your purchase, and to provide you with the online login details (contact details) so that you can receive your online personal training from Esther de Reu Fitness Official!

 

What is the duration of an online personal training session?

The duration is 60 minutes and in those 60 minutes you will train (the 1st time the session lasts 75 minutes because there is a 15 minute intake prior to the training)

 

What do you receive in your online personal training session?

60 minutes of training time and in those 60 minutes you will train. (the 1st time the session lasts 75 minutes because there is a 15 minute intake prior to the training) You will receive a Total Body Workout. This workout is for beginners and advanced participants. You will receive a strenght-condition workout. Ofcourse your workout will be adjusted to your goals and wishes. 

 

How do you receive your online personal training session?

You will receive your online personal training session via the option “ZOOM” or via a “WHATSAPP VIDEOCALL” or via “FACETIME!” (The customer decides for himself how the customer prefers to receive the online personal training session). You will receive the online login details (contact details) within 24 hours from Esther de Reu Fitness Official via E-mail after you purchase your online personal training session.

 

Questions? 

Send a E-mail or a whatsapp message.

Email: info@estherdereufitnessofficial.com

Whatsapp number: 0031(0)643115831

 

KOOP (BETAAL) HIERONDER JOU ONLINE PERSONAL TRAINING SESSIE!

Total: € –


* Esther de Reu Fitness Official neemt contact met je op binnen 24 uur via E-mail nadat je hebt betaald!

 

 

 

BUY (PAY) HERE BELOW YOUR ONLINE PERSONAL TRAINING SESSION!

Total: € –


* Esther de Reu Fitness Official will contact you within 24 hours via E-mail after you have done your payment!