Koop hier onderaan deze pagina jou Outdoor Personal Training sessie(s).

 

Wat gebeurt er nadat jij je outdoor personal training sessie hebt gekocht?

Na het kopen van jou outdoor personal training sessie zal jij binnen 24 uur door Esther de Reu Fitness Official gecontacteerd worden via E-mail voor het maken van een afspraak, om je koop te bevestigen, en om aan jou de contactgegevens toe te doen zodat jij jou outdoor personal training kan ontvangen van Esther de Reu Fitness Official!

 

Hoelang duurt een outdoor personal training sessie?

60 minuten waarin word getraind (de 1e keer duurt de sessie 75 minuten want dan is er voorafgaande de training een 15 minuten intake) 

 

Wat ontvang je in je outdoor personal training sessie?

60 minuten tijd waarin je word getraind. (de 1e keer duurt de sessie 75 minuten want dan is er voorafgaande de training een 15 minuten intake). Je ontvangt een Total Body Workout. Deze workout is geschikt voor beginners & gevorderden. Je ontvangt een kracht-conditie workout. Uiteraard wordt de workout aangepast aan je doelen & wensen.

 

Hoe ontvang jij je outdoor personal training sessie?

Jij zult je outdoor personal training sessie ontvangen buiten op locatie naar keuze. (de klant beslist zelf hoe de klant het liefste de outdoor personal training sessie wilt ontvangen door zijn doelen en wensen aan te geven en door de locatie (het adres) door te geven waar de klant zijn outdoor personal training wilt ontvangen. De contact gegevens zul je ontvangen binnen 24 uur van Esther de Reu Fitness Official via E-mail na je koop van je outdoor personal training sessie. 

Vragen?

Stuur een E-mail of een whatsapp bericht.

E-mail: info@estherdereufitnessofficial.com

Whatsapp nummer: 0643115831 

 

Buy your Outdoor Personal Training session (s) at the bottom of this page.

 

What happens after you have bought your outdoor personal training session?

After purchasing your outdoor personal training session, you will be contacted by Esther de Reu Fitness Official within 24 hours via E-mail to make an appointment, to confirm your purchase, and to provide you with the contact details so that you can receive your outdoor personal training from Esther de Reu Fitness Official!

 

What is the duration of an outdoor personal training session?

The duration is 60 minutes and in those 60 minutes you will train(the 1st time the session lasts 75 minutes because there is a 15 minute intake prior to the training)

 

What do you receive in your outdoor personal training session?

60 minutes of training time and in those 60 minutes you will train. (the 1st time the session lasts 75 minutes because there is a 15 minute intake prior to the training). You will receive a Total Body Workout. This workout is for  beginners & for advanced participants. You will receive a strenght-condition workout. Ofcourse your workout will be adjusted to your goals and wishes.

 

How do you receive your outdoor personal training session?

You will receive your outdoor personal training outdoor at a location of your choice. The customer decides for himself how the customer would like to receive the outdoor personal training session by indicating his goals and wishes and by specifying the location (address) where the customer wants to receive his outdoor personal training. You will receive the contact details within 24 hours from Esther de Reu Fitness Official via E-mail after you purchase your outdoor personal training session.

 

Questions? 

Send a E-mail or a whatsapp message.

Email: info@estherdereufitnessofficial.com

Whatsapp number: 0031(0)643115831

KOOP (BETAAL) HIERONDER JOU OUTDOOR PERSONAL TRAINING SESSIE!

Total: € –


* Esther de Reu Fitness Official neemt contact met je op binnen 24 uur via E-mail nadat je hebt betaald!

BUY (PAY) HERE BELOW YOUR OUTDOOR PERSONAL TRAINING SESSION!

Total: € –


* Esther de Reu Fitness Official will contact you within 24 hours via E-mail after you have done your payment!