Koop hier onderaan deze pagina jou online ZOOM groupworkout(s)!

 

Wat gebeurt er nadat jij je online ZOOM groupworkout(s) hebt gekocht?

Na het kopen van jou online ZOOM groupworkout(s) zal jij binnen 24 uur door Esther de Reu Fitness Official gecontacteerd worden via E-mail om je koop te bevestigen, om aan jou de online inloggegevens (contactgegevens) toe te doen, en om aan jou de instructies toe te doen zodat jij jou online ZOOM groupworkout(s) kan ontvangen van Esther de Reu Fitness Official!

 

LET OP!  ——>

Je dient je online ZOOM groupworkout(s) 24 uur van te voren te kopen (eerder mag ook, maar niet later) voordat je workout van start gaat. Dit is om er voor te zorgen dat jij ruim op tijd alle inloggegevens zal ontvangen zodat jij deel kan nemen aan je online ZOOM groupworkout(s). Je zal uiterlijk 8 uur voordat jou workout begint alle informatie hebben ontvangen via E-mail van Esther de Reu Fitness Official.

 

Hoelang duurt een online ZOOM groupworkout?

Er zijn workouts die 60 minuten duren en er zijn workouts die 30 minuten duren. Dus let er even op welke workout je koopt (zodat je ervoor zorgt dat je wel de juiste workout hebt gekocht). De duur van de workout staat genoteerd bij de koop knop en bij de omschrijving van elk aangeboden workout.

 

VRAGEN?

Stuur een E-mail of een whatsapp bericht.

E-mail: info@estherdereufitnessofficial.com

Whatsapp nummer: 0643115831

 

 

 

Buy here at the bottom of this page your online ZOOM groupworkout(s)!

 

What will happen after you have bought your online ZOOM groupworkout(s)?

After you have bought your online ZOOM groupworkout(s) you shall receive a E-mail from Esther de Reu Fitness Official within 24 hours to confirm your buy and to send to you the loggin information and the instructions so that you are able to receive your online ZOOM groupworkout(s) from Esther de Reu Fitness Official!

 

PAY ATTENTION!  ——>

You must purchase your online ZOOM group workout (s) 24 hours in advance
(earlier is also a option, but not later) before your workout starts.
This is to ensure that you will receive all login details in good time so that you can participate in your online ZOOM groupworkout(s).
You will have received all information via E-mail from Esther de Reu Fitness Official no later than 8 hours before your workout starts.

 

What is the duration of a online ZOOM groupworkout?

There are workouts that have a duration of 60 minutes and there are workouts that have a duration of 30 minutes. So pay attention to which workout you are going to buy (so that you make sure that you have bought the right workout). The duration of the workout is noted at the buy button and with the description of each workout offered.

 

QUESTIONS?

Send a E-mail or send a whatsapp message.

E-mail: info@estherdereufitnessofficial.com

Whatsapp number: 0031(0)643115831

 

KOOP (BETAAL) HIERONDER JOU ONLINE ZOOM ” ZUMBA ” GROUPWORKOUT! Datum ZUMBA  workout: vrijdag 24-09-2021  Tijd ZUMBA Workout: 19:00 uur (in the avond/CET/HOLLANDSE TIJD) Duur ZUMBA Workout: 60 minuten  P.S: –>> Als je wilt meedoen vanuit een ander land dan kan je op google kijken voor de juiste tijdzone!  

 

Total: € –


 

 

* Esther de Reu Fitness Official neemt contact met je op binnen 24 uur via E-mail nadat je hebt betaald! 

 

 

BUY (PAY) HERE BELOW YOUR ONLINE ZOOM ” ZUMBA ” GROUPWORKOUT! Datum ZUMBA workout: Friday 24-09-2021 Time ZUMBA Workout: 7:00 PM (in the evening/CET/DUTCH TIME) Duration ZUMBA Workout: 60 minutes  P.S: –>> If you want to join from another country you can check at google for your timezone!  

 

Total: € –


 

 

* Esther de Reu Fitness Official will contact you within 24 hours via E-mail after you have done your payment! 

 

KOOP (BETAAL) HIERONDER JOU ONLINE ZOOM “BOXING COMBAT” GROUPWORKOUT! Datum BOXING COMBAT workout: vrijdag 01-10-2021 Tijd BOXING COMBAT Workout: 19:00 uur(in the avond/CET/HOLLANDSE TIJD) Duur BOXING COMBAT Workout: 60 minuten  P.S: –>> Als je wilt meedoen vanuit een ander land dan kan je op google kijken naar de juiste tijdzone!

Total: € –


*

Esther de Reu Fitness Official neemt contact met je op binnen 24 uur via E-mail nadat je hebt betaald! 

 

 

 

 

BUY (PAY) HERE BELOW YOUR ONLINE ZOOM ” BOXING COMBAT ” GROUPWORKOUT! Datum BOXING COMBAT workout: Friday 01-10-2021 Time BOXING COMBAT Workout: 7 PM (in the evening/CET/DUTCH TIME) Duration BOXING COMBAT Workout: 60 minutes  P.S: –>> If you want to join from another country you can check at google for your timezone!  

 

Total: € –


* Esther de Reu Fitness Official will contact you within 24 hours via E-mail after you have done your payment!